Skip to Main Content

הרשמה לאתר

הרשמה לאתר

הרשמה לאתר מאפשרת לצוות הטיפול הווטרינרי:

  • קבלת התראות לפי ההעדפה האישית
  • כניסה לתכנים ייחודיים

בנוסף מקנה האתר גישה למידע הזמין לבעלי חיות המחמד.

 

 

Start registering by selecting the country where you live.