שירות האבחון של אבני דרכי השתן

מרכז לאבחון אבנים בדרכי השתן במינסוטה

גלו מהו הרכב האבנים בדרכי השתן של המטופלים שלכם בעזרת השירות שלנו לאבנים בדרכי השתן. כל האבנים / הפלאגים שנשלחים למרכז לאבנים בדרכי השתן במינסוטה,

יעברו אנליזה באמצעות טכנולוגיה מתקדמת, על מנת לתת אנליזה מדויקת אשר תישלח בדוא"ל בתוך 2-4 שבועות מהמרכז לאבנים בדרכי השתן במינסוטה.